Siirry sisältöön

Ingångssida Verksamhet och mål Kollektivtrafik Ordnandet av kollektivtrafiken

Ordnandet av kollektivtrafiken

Inom behörighetsområdet för NTM-centralen i Nyland råder det stora variationer i behoven av kollektivtrafik och förutsättningarna för att ordna kollektivtrafiken, liksom i kommunernas intentioner att utveckla kollektivtrafiken. Det finns goda förutsättningar att öka kollektivtrafikens popularitet särskilt i trafiken i riktning mot huvudstadsregionen. Utanför huvudstadsregionen strävar vi efter att säkerställa basservicen inom kollektivtrafiken. Från Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland pendlar dagligen cirka 90 000 personer till huvudstadsregionen. Pendlingen fokuseras till mellersta och västra Nyland, som också har kollektivtrafikens största användarpotential.

I dag finns det olika modeller för att ordna kollektivtrafiken. Kollektivtrafiktjänster ordnas på marknadsvillkor där förutsättningarna finns. NTM-centralen stödjer trafiken som idkas på marknadsvillkor till exempel genom att i samarbete med kommunerna ordna öppen kollektivtrafik baserad på skolskjutsar och köpa anslutningstrafik till stamlinjerna. Trafiken på marknadsvillkor har en central roll i östra Nyland i Borgås lokaltrafik, på sträckan mellan Borgå och Helsingfors och delvis i västra Nyland. I Egentliga Tavastland finns däremot flera förbindelser där trafikeringen helt och hållet sköts som köptrafik. Ordnandet av kollektivtrafiken kräver mycket intensivt samarbete för att kollektivtrafiknätet ska vara effektivt och erbjuda god service.

Bevarandet av kollektivtrafiktjänster i områden med mindre efterfråga till och med angående ärendeuträttningsresor är mycket utmanande. Man hoppas på att de moderna servicekoncepten i enlighet med MaaS hjälper att lösa detta. Detta förutsätter dock aktivitet av behöriga myndigheter och kommunerna i områdena med mindre efterfråga.  MaaS erbjuder nya möjligheter också i områden med tät efterfråga där man bättre kan gå framåt på marknadernas villkor.

I NTM-centralen i Nylands område sker för närvarande flera projekt där man undersöker nya trafikeringssätt i enlighet med MaaS. Projekt utvecklas både i områden med mindre och tätare efterfråga.