Nylands NTM-centrals plan för väghållningen och trafiken 2021–2024

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland omfattar landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland, år 2020 totalt 46 kommuner. I denna plan beskrivs ramvillkor, prioriteringar och mål för väghållningens ekonomi och verksamhet i regionen under planeringsperioden. Planen för väghållningen och trafiken görs upp för en fyraårsperiod med uppdateras årligen.

Juni 2020

Illustration av trafiken.

Förord

NTM-centralen i Nyland fungerar även under undantagstillståndet


Under våren 2020 befann vi oss mitt i helt exceptionella tider då coronaviruspandemin sedan mitten av mars har rumsterat om grundligt på alla delområden i samhället. NTM-centralens anställda övergick till distansarbete och vi fortsätter på hemkontoren åtminstone fram till slutet av juli. Kalendrarna tömdes på händelser, men distansmötena har blivit bekantare än tidigare och många arbetsuppgifter sköts rätt bra på distans, både här vid NTM-centralen och med intressentgrupperna. Dagen rymmer fler möten än tidigare när det inte går åt tid att förflytta sig fysiskt. Samtidigt blir det tydligt varför fysiska möten mellan människor behövs: för smidigt och kreativt idéskapande, för sporadiska möten, för att lära känna nya kollegor, för situationer där alla nyanser i kroppsspråket är viktiga.
Illustration av trafiken.

Utsikter för väghållningen

Tilläggsfinansieringen kommer att minska reparationsskulden Det nya årtiondet 2020 började i positiva tecken med tanke på väghållningen, även om vädret förra vintern behandlade vägnätet med hård hand. Reparationsskulden har börjat skötas med den erhållna tilläggsfinansieringen, och förhoppningarna är att ökningen av skulden kommer att avta redan under innevarande år. Utmaningen…
Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland omfattar landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

Väghållningens verksamhetsmiljö

NTM-centralen i Nyland ansvarar för väghållningen i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. I dessa tre landskap bor två miljoner människor. Vägnätet i området utgör cirka 12 procent av vägnätet i hela landet, men där uppstår en tredjedel av hela landets trafikarbete. Även andelen tung trafik i området är ovanligt…

Finansiering av väghållningen

Bild: Finansieringen av väghållningen per produkt 2020 (sammanlagt 143,7 miljoner euro). Finansiering av väghållningen 2020 Enligt situationen i juni och med beaktande av de ökningar som inkluderades i den ursprungliga finansieringsramen på våren finansierar NTM-centralen i Nyland basväghållningen med cirka 144 miljoner euro år 2020. Med finansieringen av basunderhållet av…