Nylands NTM-centrals plan för väghållningen och trafiken 2022–2025

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland omfattar landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. I denna plan beskrivs ramvillkor, prioriteringar och mål för väghållningens ekonomi och verksamhet i regionen under planeringsperioden. Planen för väghållningen och trafiken görs upp för en fyraårsperiod med uppdateras årligen.

Juni 2021

Liikennettä Kirkkonummella.

Förord

Skapa ett hållbart trafiksystem


Det gångna året har på många sätt varit exceptionellt för oss alla. Vi har varit tvungna att anpassa oss och förnya oss – till att leva i en förändring där det har varit svårt att förutspå framtiden. Just i dessa tider är det aktuellt att utvärdera verksamheten och rikta in den mot det nya.
Kuva liikenteestä läntiseltä Uudeltamaalta.

Utsikter för väghållningen

Planer fram till 2030-talet Statsrådet har gett en redogörelse över den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032. Planen bygger på lagen om trafiksystem och landsvägar och den innehåller en årlig beräkning av anslagen för olika åtgärder inom väghållningen. På lång sikt utlovar planen en ökning av bastrafikledshållningens andel och inom bastrafikledshållningen även…
Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland omfattar landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

Väghållningens verksamhetsmiljö

NTM-centralen i Nyland ansvarar för väghållningen i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. I dessa tre landskap bor två miljoner människor. Vägnätet i området utgör cirka 12 procent av vägnätet i hela landet, men där uppstår en tredjedel av hela landets trafikarbete. Även andelen tung trafik i området är ovanligt…

Finansiering av väghållningen

Finansieringen av väghållningen per produkt 2021 (sammanlagt 126,6 miljoner euro). Finansiering av väghållningen 2021 NTM-centralen i Nyland har beviljats cirka 127 miljoner euro i finansiering för basväghållningen 2021 som det ser ut i juni. Med finansieringen av den grundläggande väghållningen sköts väghållningen inom det statsägda landsvägsnätet, med undantag av stora…