Siirry sisältöön

Ingångssida Ekonomiska och verksamhetsmiljö Utsikter för väghållningen

Utsikter för väghållningen

Illustration av trafiken.

Tilläggsfinansieringen kommer att minska reparationsskulden

Det nya årtiondet 2020 började i positiva tecken med tanke på väghållningen, även om vädret förra vintern behandlade vägnätet med hård hand. Reparationsskulden har börjat skötas med den erhållna tilläggsfinansieringen, och förhoppningarna är att ökningen av skulden kommer att avta redan under innevarande år. Utmaningen är att upprätthålla en liknande utveckling även i fortsättningen. Om det lyckas står klart under de kommande åren.

När den riksomfattande trafiksystemplanen färdigställs skapar den tydliga ramar för utvecklingen av landsvägsnätet och förväntningarna är stora på den även vid NTM-centralerna. Utvecklingen i de största stadsregionerna styrs ännu mer konkret av MBT-avtalsförfarandet, som utöver Helsingforsregionen kommer att tillämpas även i Lahtisregionen efter 2021.

Utöver projekt som finansieras av staten genomför kommunerna och städerna projekt i landsvägsnätet bland annat för markanvändningens behov. Planerings- och genomförandeavtalen är även i fortsättningen ett viktigt förfarande som gör det möjligt att gå vidare med sådana nödvändiga projekt för vilka det inte finns någon statlig finansiering.

NTM-centralerna styrs förutom av ministerierna även av Trafikledsverket och Traficom

I början av 2019 inledde Trafikledsverket, som ansvarar för utvecklingen och underhållet av statens vägnät, järnvägar och vattenvägar, samt Transport- och kommunikationsverket Traficom sin verksamhet som nya centrala ämbetsverk som styr verksamheten inom NTM-centralens ansvarsområde för trafik och transport. Samarbetet har börjat bra och blir hela tiden smidigare. Trafikledsverket har även i fortsättningen den viktigaste styrande rollen i väghållningen både avseende verksamheten och ekonomin gentemot NTM-centralerna. Traficom godkänner vägplanerna och beviljar finansiering för upphandling av kollektivtrafiktjänster samt för understöd för enskilda vägar. År 2019 inledde även trafikstyrningsbolaget ITM Finland Oy, som är en del av den statsägda koncernen Traffic Management Finland Group (TMFG), sin verksamhet. ITM Finland har nu huvudansvaret bland annat för planeringen och genomförandet av projekt som omfattar trafikstyrning och trafikledning utifrån de behov och mål som NTM-centralen har sammanställt.

När det gäller väghållningen av landsvägar har NTM-centralernas roll som företrädare för staten och Trafikledsverket på sina verksamhetsområden etablerats under de senaste åren och inga stora administrativa förändringar är för närvarande i sikte. Vi utvecklar ändå ständigt vår egen verksamhet på ett kundorienterat sätt med beaktande av bland annat de riksomfattande klimatmålen och förändringarna i verksamhetsmiljön.