Siirry sisältöön

Ingångssida Ekonomiska och verksamhetsmiljö Väghållningens verksamhetsmiljö

Väghållningens verksamhetsmiljö

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland omfattar landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

NTM-centralen i Nyland ansvarar för väghållningen i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. I dessa tre landskap bor två miljoner människor. Vägnätet i området utgör cirka 12 procent av vägnätet i hela landet, men där uppstår en tredjedel av hela landets trafikarbete. Även andelen tung trafik i området är ovanligt stor, den står för ca en fjärdedel av alla transportarbeten i hela landet. Från och med början av 2021 ansluts Itis som ny kommun till Päijänne-Tavastland.

På verksamhetsområdet finns Finlands livligast trafikerade vägar. På området finns merparten av aktörerna i Finlands näringsliv och mycket rikstäckande logistik. Helsingfors-Vanda är landets viktigaste internationella flygplats: över 90 procent av Finlands internationella passagerartrafik går via den. Samtidigt är den en viktig logistisk knutpunkt även för godstrafiken. I Borgå finns Finlands största hamn och ett viktigt oljeraffinaderi, varifrån bränsle distribueras till en stor del av Finland. Helsingfors hamn är en Finlands största och värdet på allt gods som transporteras via hamnen motsvarar en tredjedel av Finlands utrikeshandel. Den tredje viktiga hamnen är Hangö hamn, som växer kraftigt. Helsingfors, Tavastehus och Tammerfors binds samman av en unik tillväxtzon, Finlands tillväxtkorridor, vars stomme utgörs av stambanan och riksväg 3.

Tabell: Verksamhetsmiljöns och trafikens nyckeltal

  NMT-centralen i NylandAndel av hela landet
Befolkning 2020 (31.12.2019)personer2060 25437 %
Befolkningstillväxt 1990-2019personer468 75889 %
Befolkningstillväxt 2018-2040*personer267 60777 %
Arbetplatser (2017)st943 13741 %
BNP (2017)M€100 49845 %
Markarealkm²19 4216 %
Landsvägar (1.1.2020)km9 04612 %
Trafikarbete (1.1.2020)milj.bilkm.11 70530 %
Godstrafik transportarbete (2017)milj.tkm.6 54525 %
Livligt trafikerade vägar ÅDT > 15 000 fordon/dygn, 2020)km56356 %
Landsvägar belägna cykel- och gångvägar 2019 (1.1.2019)km1 17720 %
Personskadeolyckor på landsvägar (2015-2019)st3 17727 %
Finansiering av bastrafikledshållningen exclusive separat finansiering (2020) M€12817 %
Finansiering av kollektivtrafiken, NMT (2020)M€617 %
*Källa: Statistikcentralen

Statistikcentralen bedömer i sin prognos om befolkningstillväxten att nästan 80 procent av Finlands befolkningstillväxt kommer att ske inom området för NTM-centralen i Nyland de två kommande decennierna. Idag finns närmare hälften av hela landets arbetsplatser inom detta område, varför pendlingstrafiken är intensiv. Varje dag pendlar ca 120 000 personer till området från platser utanför regionen. Befolkningstillväxten, pendlingen och de ständigt ökande trafikstockningarna medför utmaningar dels för väghållningen i området, dels för trafiksystemets funktion och utveckling. Nyland, i synnerhet huvudstadsregionen, har Finlands största antal användare av kollektivtrafik och färdsätt för hållbar rörlighet.

Även om vårt verksamhetsområde som helhet präglas av tillväxt och utveckling är skillnaderna mellan regionerna stora. Det är viktigt att säkerställa tillgängligheten i hela nätet. Att rikta de knappa resurserna effektivt och välja de mest effektiva metoderna i varje situation är helt väsentligt.