Siirry sisältöön

Ingångssida Ekonomiska och verksamhetsmiljö Förord

Förord

Illustration av trafiken.

NTM-centralen i Nyland fungerar även under undantagstillståndet

Under våren 2020 befann vi oss mitt i helt exceptionella tider då coronaviruspandemin sedan mitten av mars har rumsterat om grundligt på alla delområden i samhället. NTM-centralens anställda övergick till distansarbete och vi fortsätter på hemkontoren åtminstone fram till slutet av juli. Kalendrarna tömdes på händelser, men distansmötena har blivit bekantare än tidigare och många arbetsuppgifter sköts rätt bra på distans, både här vid NTM-centralen och med intressentgrupperna. Dagen rymmer fler möten än tidigare när det inte går åt tid att förflytta sig fysiskt. Samtidigt blir det tydligt varför fysiska möten mellan människor behövs: för smidigt och kreativt idéskapande, för sporadiska möten, för att lära känna nya kollegor, för situationer där alla nyanser i kroppsspråket är viktiga.

Direktör för ansvarsområdet trafik och infrastruktur Tuovi Päiviö.

 

Trafikmängden på vårt område minskade med 10–40 procent – situationen varierade dagligen – när i praktiken alla som arbetar som experter övergick till distansarbete. Stängningen av Nyland minskade trafiken över gränserna till klart under hälften av det normala. NTM-centralen gav polisen handräckning i trafikarrangemangen kring stängningen och upphävningen av den – en sådan uppgift skulle vi inte ha trott att vi här vid NTM-centralen i Nyland skulle råka ut för. Förändringarna i kollektivtrafiken har varit mycket dramatiska i och med att antalet passagerare krympte näst intill obefintlighet. Trafikidkarna reagerade snabbt på situationen och drog in kollektivtrafikturer som fungerar på marknadsvillkor. Det fanns också behov av snabba ändringar i den upphandlade trafiken, där det naturligtvis inte finns några biljettintäkter om det inte finns passagerare. Å andra sidan har det varit viktigt att upprätthålla kollektivtrafikförbindelser så att till exempel personer som arbetar på sjukhusen vid behov kan använda kollektivtrafiken. När skoleleverna återvände från distansstudierna till skolorna infördes kollektivtrafikturer igen. Kollektivtrafiken kommer att vara tillgänglig också under sommaren och turutbudet kommer att utökas efter sommarsäsongen. Såväl trafikidkare som beställare av kollektivtrafik arbetar för att kollektivtrafiken ska vara säker.

Med stöd av regeringsprogrammet utarbetades en strategi för statens regionförvaltning för åren 2020–2023, I riktning mot en hållbar framtid – för människornas och regionernas bästa, som styr oss regionala ämbetsverk i genomförandet av regeringsprogrammet och utvecklingen av verksamheten i nära samarbete med kunder och intressentgrupper. NTM-centralen i Nyland fortsatte att förtydliga sina egna centrala mål och beredde utifrån detta en egen strategi, där målen preciseras i anslutning till uppgifterna för NTM-centralen i Nyland. I vår strategi fördjupar vi oss särskilt i klimatförändringen, befolkningskoncentrationen och omvälvningen av arbetslivet – målen och metoderna för NTM-centralen i Nyland. Dessutom vill vi utveckla vårt verksamhetssätt i riktning mot ett ännu aktivare samarbete och en ännu mer förutseende växelverkan. Nu under andra halvan av året utarbetar vi en trafikstrategi som grundar sig på dessa och även på trafikförvaltningens strategier och mål samt på de mål som fastställts för den riksomfattande trafiksystemplanen. Hållbar rörlighet kommer säkert att stå i centrum.

Jag har själv fyra givande år bakom mig vid NTM-centralen i Nyland. I början av september blir jag direktör för ansvarsområdet trafik vid NTM-centralen i Egentliga Finland. Hemtrakten drar. Jag har trivts utmärkt i mitt arbete med väg- och trafikfrågor i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland och naturligtvis i vidare utsträckning som statlig regionaktör. Mitt varma tack för ett gott samarbete!

 

Tuovi Päiviö
Direktör för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur