Siirry sisältöön

Etusivu Toiminta ja tavoitteet Joukkoliikenne Joukkoliikenteen järjestäminen ja rahoitus

Joukkoliikenteen järjestäminen ja rahoitus

Porvoon-linja-autoasema.

Joukkoliikenteen järjestämistavat ovat erilaisia eri alueilla

Uudenmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella joukkoliikenteen järjestämisen edellytykset, tarpeet ja myös kuntien tahtotila panostaa joukkoliikenteen kehittämiseen vaihtelevat suuresti. Joukkoliikenteen suosion kasvattamiselle on hyvät edellytykset erityisesti pääkaupunkiseudulle suuntautuvassa liikenteessä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella pyritään varmistamaan julkisen liikenteen peruspalvelut. Uudeltamaalta, Kanta- ja Päijät-Hämeestä kulkee päivittäin työmatkoja noin 90 000 henkilöä pääkaupunkiseudulle. Pendelöinti painottuu Keski- ja Länsi-Uudellemaalle, missä on myös suurin joukkoliikenteen käyttäjäpotentiaali.

Joukkoliikennepalvelut järjestetään markkinaehtoisesti siellä, missä sille on riittävä kysyntä. ELY-keskus tukee markkinaehtoisen liikenteen syntymistä esimerkiksi järjestämällä yhdessä kuntien kanssa koululaiskuljetuksiin perustuvaa avointa joukkoliikennettä sekä ostamalla runkolinjoja syöttävää liityntäliikennettä. Markkinaehtoinen liikenne on keskeisessä asemassa Itä-Uudellamaalla Porvoon paikallisliikenteessä, Porvoon ja Helsingin välillä, sekä osittain Länsi-Uudellamaalla. Kanta-Hämeessä on puolestaan monia yhteysvälejä, joissa liikennöinti on kokonaisuudessaan hoidettu ostoliikenteenä. Joukkoliikenteen järjestäminen vaatii erittäin tiivistä yhteistyötä, jotta joukkoliikenneverkosto on tehokas ja hyvin palveleva.

Julkisen liikenteen palvelujen säilyttäminen ohuemman kysynnän alueilla edes asiointimatkojen osalta on erityisen haastavaa. Tähän toivotaan tulevan helpotusta MaaS-ajattelun mukaisista uudenlaisista palvelukonsepteista. MaaS tarjoaa uusia mahdollisuuksia erityisesti tiheän kysynnän alueille, joissa voidaan paremmin edetä markkinoiden ehdoilla.

ELY-keskus seuraa joukkoliikenteen palvelutasoa alueellaan ja asettaa sille tavoitteet. Vuonna 2020 valmistellaan palvelutasomääritys vuosille 2021-2024. Palvelutasomääritys koskee ensisijaisesti kuntien välisiä yhteyksiä Uudenmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella. Palvelutasomäärityksen tavoitteena on kuvata, millaista joukkoliikenteen palvelutason tulisi olla Uudenmaan ELY-keskuksen alueella ottaen huomioon alueen asukkaiden liikkumistarpeet, valtion ja kuntien tavoitteet, markkinaehtoisen liikenteen tarjonnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen määrärahakehyksen. Palvelutasomääritys voidaan tulkita tavoitteelliseksi minimitasoksi, jonka ELY-keskus pyrkii alueellaan saavuttamaan. Yhteysväleille voi syntyä perustellusti myös ehdotettua parempaa palvelutasoa kuntien aktiivisuuden ja tavoitteiden mukaan.

ELY-keskus ostaa määrärahakiintiöllään yhdessä kuntien kanssa palvelutasomäärittelyn mukaista, kuntakeskusten välistä liikennettä sekä hankkii suunnittelupalveluja. ELY-keskus myöntää kunnille valtionavustuksia kuntien sisäisen liikenteen hankintoihin sekä suunnitteluun ja kehittämiseen. Kuntien voimakkaan panostuksen ansiosta joukkoliikennepalveluja on kyetty yhteistyössä ylläpitämään ja kehittämään. Omassa rahoituksessaan ELY-keskus keskittyy vaikuttavaan ja tasapuoliseen joukkoliikenteeseen, johon kunnat haluavat panostaa. ELY-keskus pyrkii toiminnallaan myös kannustamaan alueensa kuntia uudenlaisten liikkumisen palveluiden kehittämiseen ja muihin joukkoliikenteen kehittämistä tukeviin kokeiluihin.