Siirry sisältöön

Etusivu Talous ja toimintaympäristö Tienpidon toimintaympäristö

Tienpidon toimintaympäristö

Uudenmaan ELY-keskus vastaa tienpidosta Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Näiden kolmen maakunnan alueella asuu kaksi miljoonaa ihmistä. Alueen tieverkon pituus on noin 12 % koko maan tiestöstä, mutta siellä syntyy kolmannes koko maan liikennesuoritteesta. Myös raskaan liikenteen osuus on alueella poikkeuksellisen suuri, noin neljäsosa koko maan kuljetussuoritteesta. Vuoden 2021 alusta Päijät-Hämeeseen liittyy uutena kuntana Iitti.

Toimialueella sijaitsevat Suomen vilkasliikenteisimmät tiet. Alueella on valtaosa Suomen elinkeinoelämän toimijoista ja paljon valtakunnallista logistiikkaa. Helsinki–Vantaa on maan tärkein kansainvälinen lentoasema: yli 90 prosenttia Suomen kansainvälisestä matkustajaliikenteestä kulkee sen kautta. Samalla se on tärkeä logistinen solmukohta myös rahtiliikenteelle. Porvoossa sijaitsee Suomen suurin satama sekä merkittävä öljynjalostamo, jonka kautta hoidetaan polttoainejakelu suureen osaan Suomea. Helsingin satama on yksi Suomen suurimmista, ja sen kautta kuljetettu tavara vastaa arvoltaan kolmannesta Suomen ulkomaankaupasta. Kolmas merkittävä satama on voimakkaassa kasvussa oleva Hangon satama. Helsingin, Hämeenlinnan ja Tampereen yhdistää ainutlaatuinen kasvuvyöhyke, Suomen kasvukäytävä, jonka rungon muodostavat päärata ja valtatie 3.

Taulukko: Toimintaympäristön ja liikenteen tunnuslukuja

  Uudenmaan ELY-keskusOsuus koko maasta
Väestö 2020 (31.12.2019)henkilöä2060 25437 %
Väestönkasvu 1990-2019henkilöä468 75889 %
Ennustettu väestönkasvu 2018-2040*henkilöä267 60777 %
Työpaikat (2017)kpl943 13741 %
BKT (2017)M€100 49845 %
Maapinta-alakm²19 4216 %
Maantiet (1.1.2020)km9 04612 %
Liikennesuorite (1.1.2020)milj.autokm.11 70530 %
Tavaraliikenteen kuljetussuorite (2017)milj.tkm.6 54525 %
Erittäin vilkasliikenteiset tiet (KVL > 15 000 ajon./vrk, 2020)km56356 %
Kevyen liikenteen väylät maanteillä 2019 (1.1.2019)km1 17720 %
Henkilövahinko-onnettomuudet (2015-2019)kpl3 17727 %
Perusväylänpidon rahoitus ilman lisärahoitusohjelmia (2020) M€12817 %
Joukkoliikenteen rahoitus, ELY (2020)M€617 %
*Lähde: Tilastokeskus

Tilastokeskuksen väestönkasvuennusteessa on arvioitu, että tulevien kahden vuosikymmenen aikana Suomen väestönkasvusta lähes 80 prosenttia tulee kohdistumaan Uudenmaan ELY-keskuksen alueelle. Tällä hetkellä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsee lähes puolet koko maan työpaikoista, minkä myötä työmatkaliikenne on vilkasta. Alueelle pendelöi päivittäin seudun ulkopuolelta noin 120 000 työmatkalaista. Väestönkasvu, pendelöinti ja jatkuvasti lisääntyvät liikenneruuhkat asettavat haasteita alueen tienpidon lisäksi liikennejärjestelmän toimivuudelle ja kehittämiselle. Uudenmaan alueella, erityisesti pääkaupunkiseudulla, on Suomen suurimmat joukkoliikenteen käyttäjämäärät ja kestävän liikkumisen kulkumuoto-osuudet.

Vaikka kokonaisuutena katsoen toimialuettamme kuvaakin kasvu ja kehitys, ovat alueiden väliset erot suuria. Saavutettavuuden varmistaminen koko verkolla on tärkeää ja niukkojen resurssien kohdistaminen tehokkaasti ja vaikuttavimpien keinojen valinta kulloisessakin tilanteessa on aivan oleellista.