Siirry sisältöön

Etusivu Talous ja toimintaympäristö Tienpidon näkymiä

Tienpidon näkymiä

Kuvituskuva liikenteestä.

Lisärahoitus tulee pienentämään korjausvelkaa

Uusi vuosikymmen 2020 alkoi tienpidon kannalta myönteisissä merkeissä, vaikka viime talven sääolot kohtelivat tieverkkoa kovalla kädellä. Korjausvelkaa on ryhdytty hoitamaan saadulla lisärahoituksella, ja toiveissa on velan kasvun taittuminen jo kuluvan vuoden aikana. Haasteeksi muodostuu samanlaisen kehityksen ylläpitäminen myös jatkossa, minkä toteutuminen selviää tulevina vuosina.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma luo valmistuessaan selkeät maantieverkon kehittämisen puitteet ja sitä odotetaan kovasti ELYissäkin. Vielä konkreettisemmin kehittämistä suurimmilla kaupunkiseuduilla ohjaa MAL-sopimusmenettely, joka tulee Helsingin seudun lisäksi sovellettavaksi myös Lahden seudulla vuoden 2021 jälkeen.

Valtion rahoittamien hankkeiden lisäksi kunnat ja kaupungit toteuttavat hankkeita maantieverkolla mm. maankäytön tarpeisiin. Suunnittelu- ja toteuttamissopimukset ovat jatkossakin tärkeä menettely, joka mahdollistaa sellaisten välttämättömien hankkeiden etenemisen, joihin valtion rahoitusta ei löydy.

ELY-keskuksia ohjaavat ministeriöiden lisäksi myös Väylävirasto ja Traficom

Vuoden 2019 alussa aloittivat toimintansa uusina ELYn liikennevastuualueen toimintaa ohjaavina keskusvirastoina Väylävirasto, joka vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta, ja Liikenteen turvallisuus- ja viestintävirasto Traficom. Yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin ja kehittyy koko ajan sujuvammaksi. Väylävirastolla on ELYjen suuntaan jatkossakin merkittävin tienpitoa ohjaava rooli sekä toiminnassa että taloudessa. Traficom puolestaan hyväksyy tiesuunnitelmat ja myöntää rahoituksen joukkoliikennepalveluiden ostoihin sekä yksityistieavustuksiin. Vuonna 2019 aloitti myös liikenteen ohjausyhtiö ITM Finland Oy, joka on osa valtion omistamaa Traffic Management Finland Group (TMFG) konsernia. ITM Finlandilla on nyt päävastuu mm. liikenteen ohjausta ja hallintaa sisältävien hankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta ELYn kokoamien tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta.

Maanteiden tienpidossa ELYjen rooli valtion ja Väyläviraston edustajana toimialueillaan on viime vuosina vakiintunut eikä isoja hallinnollisia muutoksia ole tällä hetkellä näköpiirissä. Kehitämme silti jatkuvasti omaa toimintaamme asiakaslähtöisesti ottaen huomioon mm. valtakunnalliset ilmastotavoitteet ja muutokset toimintaympäristössä.