Siirry sisältöön

Etusivu Talous ja toimintaympäristö Esipuhe

Esipuhe

Kuvituskuva liikenteestä.

Uudenmaan ELY-keskus toimii poikkeusaikanakin

Kevään 2020 olemme olleet keskellä täysin poikkeuksellisia aikoja koronapandemian myllerrettyä perusteellisesti yhteiskunnan kaikki osa-alueet maaliskuun puolivälistä alkaen. Me ELY-keskuslaiset siirryimme etätöihin ja jatkamme kotitoimistoilla ainakin heinäkuun loppuun asti. Kalenterit tyhjenivät tapahtumista, mutta etäpalavereista on tullut aiempaakin tutumpia ja moni työasia hoituu varsin hyvin etäyhteyksin, niin täällä ELY-keskuksen sisällä kuin sidosryhmien kanssa. Päivään mahtuu kokouksia aiempaa enemmän, kun fyysisiin siirtymiin ei mene aikaa. Samalla havainnollistuu, mihin tarvitaan ihmisten fyysisiä kohtaamisia: jouhevaan luovaan ideointiin, satunnaisiin kohtaamisiin, uusiin kollegoihin tutustumiseen, tilanteisiin, joissa elekielen kaikki sävyt ovat tärkeitä.

 

UUdenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurialueen johtaja Tuovi Päiviö.

 

Liikennemäärät alueellamme laskivat 10-40 % – tilanne vaihteli päivittäin – kun käytännössä kaikki asiantuntijatyötä tekevät siirtyivät etätöihin. Uudenmaan sulku vähensi rajojen yli suuntautuvaa liikennettä selvästi alle puoleen tavanomaisesta. Sulun ja sen purkamisen liikennejärjestelyihin ELY antoi virka-apua poliisille – tällaista tehtävää emme täällä Uudenmaan ELY-keskuksessa olisi arvanneet kohdallemme osuvan. Joukkoliikenteeseen muutokset ovat olleet sangen dramaattiset, kun matkustajamäärät kutistuivat lähes olemattomiin. Liikennöitsijät reagoivat tilanteeseen nopeasti ja lakkauttivat markkinaehtoisia joukkoliikennevuoroja. Nopeita muutoksia oli tarve tehdä myös ostoliikenteeseen, jossa lipputuloja ei luonnollisesti tule, ellei matkustajia ole. Toisaalta on ollut tärkeää pitää yllä joukkoliikenneyhteyksiä, jotta esimerkiksi sairaaloihin pääsee töihin tarvittaessa julkisilla kulkuvälineillä. Koululaisten palattua jälleen etäopiskelusta kouluihin palautettiin joukkoliikennevuoroja. Joukkoliikennettä tulee olemaan tarjolla myös kesäkaudella ja vuorotarjontaa lisätään kesäkauden jälkeen. Turvallisen joukkoliikennematkustamisen eteen tekevät niin liikennöitsijät kuin joukkoliikenteen tilaajat töitä.

Valtion aluehallinnolle laadittiin hallitusohjelmaan nojaten strategia vuosille 2020-2023, Kestävää tulevaisuutta tekemässä – ihmisten ja alueiden parhaaksi, joka ohjaa meitä aluehallinnon virastoja hallitusohjelman toimeenpanossa ja toiminnan kehittämisessä tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Uudenmaan ELY-keskus jatkoi omien keskeisten tavoitteiden kirkastamista ja valmisteli tämän pohjalta oman strategiansa, jossa tavoitteita tarkennetaan Uudenmaan ELY-keskuksen tehtäviin liittyen. Strategiassamme pureudumme erityisesti ilmastonmuutokseen, väestön keskittymiseen ja työn murrokseen – Uudenmaan ELY-keskuksen tavoitteisiin ja keinoihin. Lisäksi haluamme kehittää toimintatapojamme vielä aktiivisemman yhteistyön ja ennakoivamman vuorovaikutuksen suuntaan. Laadimme nyt loppuvuoden aikana liikennestrategian pohjautuen näihin ja myös liikennehallinnon strategioihin ja päämääriin sekä valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle määriteltyihin tavoitteisiin. Kestävä liikkuminen nousee siinä varmasti vahvasti keskiöön.

Itselläni on takana neljä antoisaa vuotta Uudenmaan ELY-keskuksessa. Syyskuun alussa vaihdan Varsinais-Suomen ELY-keskukseen liikennevastuualueen johtajaksi. Kotiseutu vetää puoleensa. Olen viihtynyt erinomaisesti Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen tie- ja liikenneasioiden parissa ja toki laajemminkin valtion aluetoimijana. Kaunein kiitokseni kaikille hyvästä yhteistyöstä!

 

Tuovi Päiviö
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja