Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2021-2024

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat, joihin kuuluu vuonna 2020 46 kuntaa.  Tässä suunnitelmassa kuvataan alueen tienpidon talouden ja toiminnan reunaehdot, painopisteet ja tavoitteet suunnitelmakaudella. Nelivuotinen tienpidon ja liikenteen suunnitelma päivitetään vuosittain.

Kesäkuu 2020

Kuvituskuva liikenteestä.

Esipuhe

Uudenmaan ELY-keskus toimii poikkeusaikanakin


Kevään 2020 olemme olleet keskellä täysin poikkeuksellisia aikoja koronapandemian myllerrettyä perusteellisesti yhteiskunnan kaikki osa-alueet maaliskuun puolivälistä alkaen. Me ELY-keskuslaiset siirryimme etätöihin ja jatkamme kotitoimistoilla ainakin heinäkuun loppuun asti. Kalenterit tyhjenivät tapahtumista, mutta etäpalavereista on tullut aiempaakin tutumpia ja moni työasia hoituu varsin hyvin etäyhteyksin, niin täällä ELY-keskuksen sisällä kuin sidosryhmien kanssa. Päivään mahtuu kokouksia aiempaa enemmän, kun fyysisiin siirtymiin ei mene aikaa. Samalla havainnollistuu, mihin tarvitaan ihmisten fyysisiä kohtaamisia: jouhevaan luovaan ideointiin, satunnaisiin kohtaamisiin, uusiin kollegoihin tutustumiseen, tilanteisiin, joissa elekielen kaikki sävyt ovat tärkeitä.